Hoonved Diskmaskiner

Våra Hoonved diskmaskiner


Hoonved grovdiskmaskiner för storkök och industri: serierna HD & EDI


HD serien

Produktdetaljer HD serien

Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD
Produktblad HD

HD finns i 4 modeller: HD 40BT - 60BT - 80BT - 130BT

EDI serien

Produktdetaljer EDI serien

Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI
Produktblad EDI

EDI finns i 5 modeller: EDI 4BT - 6BT - 8BT - 13BT & 13ABT

Hoonved huvdiskmaskiner: serien CAP


 CAP serien

Produktdetaljer CAP serien

Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP
Produktblad CAP

CAP finns i 3 modeller: CAP 7E - CAP 10E - CAP 12E

Hoonved underbänkdiskmaskiner: serierna CE & TL


CE finns i 4 modeller: CE 43 - CE 46 - CE 53 - CE 60

 CE serien

 TL serien

Produktdetaljer CE serien

Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE
Produktblad CE

Produktdetaljer TL serien

TL finns i 3 modeller: TL 48BT - TL 60BT - TL 60A BT

Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL
Produktblad TL

Hoonved glasdiskmaskiner: serien AP E 


Produktdetaljer AP E serien

 AP E serien

AP E finns i 4 modeller: AP 43E - AP 48E - AP 53E- AP 60E

Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE
Produktblad APE